جمعه 24 فروردین 1403  

افیلیشن

آدرس صحیح مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی .

آدرس صحیح مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی جهت درج مقالات پژوهشی
عنوان مرکز تحقیقات و فرمت استاندارد آدرس دهی به شرح ذیل می باشد.خواهشمند است در مقالات استنادی خود از فرم صحیح آدرس استفاده نمایید.
 
مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی، دانشگاه علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران
Research Center for Environmental Contaminants (RCEC), Abadan University of Medical Sciences, Abadan, Iran.