جمعه 24 فروردین 1403  

درباره ما

معرفی مرکز.

امروزه یکی از بزرگترین معضلات ناشی از مدرنیسم، صنعتی شدن وافزایش جمعیت، انتشار آلاینده های مختلف به محیط زیست می باشد. آلودگی محیط زیست علاوه بر این که می تواند بر اکوسیستم منطقه تاثیر منفی داشته باشد، تهدید کننده سلامت انسان نیز می باشد. استان خوزستان به عنوان قطب صنعتی کشور، از دیرباز با چالش آلودگی محیط زیست همراه بوده است. شهرستان آبادان به دلیل حضور صنایعی مانند پتروشیمی و پالایشگاه نفت و همچنین طوفانهای گرد و غبار از نظر آلودگی محیط زیست مورد توجه متخصصین محیط زیست بوده است. یکی از رسالت های دانشگاه های علوم پزشکی، انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در راستای حفظ سلامت جامعه و محیط زیست است. مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی (RCEC) دانشگاه علوم پزشکی آبادان، با وجود امکانات و نیروی متخصص می تواند قدم بزرگی در جهت بهبود تحقیقات زیست محیطی در استان خوزستان بر دارد.
مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی (RCEC) در دانشگاه علوم پزشکی آبادان در سال 1400 موفق به اخذ مجوز موافقت اصولی از شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردید و این مرکز هم اکنون مشغول به فعالیت های آموزشی و پژوهشی می باشد.