جمعه 24 فروردین 1403  

معرفي رييس مركز

معرفی رییس مرکز.

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/idydok5zkqkr6b.jpg
فرشید قنبری
استادیار مهندسی بهداشت محیط
گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت
مرکز تحقیقات آلاینده‌های محیطی
دانشگاه علوم پزشکی آبادان
شماره تماس:09122835398

 
Farshid Ghanbari
Assistant Professor of Environmental Health Engineering
Department of Environmental Health Engineering, School of Health
Research Center for Environmental Contaminants
Abadan University of Medical Sciences
Call:09122835398

صفحه علم سنجی