جمعه 24 فروردین 1403  

معرفی اعضای مرکز

معرفی اعضا مرکز .

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت رزومه
1 حمیدرضا زاهری
دکترای فوق تخصصی(Ph.D) /  بالینی بیماری های ریه
معاون آموزش، تحقیقات و فناوری
دانلود
2 فرشید قنبری https://isid.research.ac.ir/repo/Person/idydok5zkqkr6b.jpg دکترای تخصصی (Ph.D) / مهندسی بهداشت محیط رییس مرکز دانلود
3 احسان آقایانی https://isid.research.ac.ir/repo/Person/lyr350e4m3cl8w.jpeg دکترای تخصصی (Ph.D) / مهندسی بهداشت محیط معاون مرکز دانلود
4 مصطفی مهدویان پور https://isid.research.ac.ir/repo/Person/yi2ulofgyx7hao.jpeg دکترای تخصصی (Ph.D) / مهندسی بهداشت محیط عضو مرکز دانلود
5 مسعود فروتن دکترای تخصصی (Ph.D) / انگل‌شناسی پزشکی عضو مرکز دانلود
6 باقرپهلوان زاده دکترای تخصصی (Ph.D) / آمار زیستی عضو مرکز دانلود
7 محمد کوگانی دکترای تخصصی (Ph.D) / اپیدمیولوژی عضو مرکز دانلود
8 سهیلا مدیحی بیدگلی کارشناسی ارشد / بهداشت و ایمنی مواد غذایی عضو مرکز دانلود
9 سمیه رحیمی کارشناسی ارشد / مهندسی بهداشت محیط عضو مرکز دانلود