جمعه 24 فروردین 1403  

معرفی معاون مرکز

معرفی معاون مرکز.

https://isid.research.ac.ir/repo/Person/lyr350e4m3cl8w.jpeg
احسان آقایانی
استادیار مهندسی بهداشت محیط
گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت
مرکز تحقیقات آلاینده‌های محیطی
دانشگاه علوم پزشکی آبادان

شماره تماس:09126340283


 
Ehsan Aghayani
Assistant Professor of Environmental Health Engineering
Department of Environmental Health Engineering, School of Health
Research Center for Environmental Contaminants
Abadan University of Medical Sciences
Call:09126340283