جمعه 24 فروردین 1403  

اخبار

برگزاری نشست ارزشیابی اولویت‌های پژوهشی مرکز تحقیقات آلاینده‌های محیطی دانشگاه علوم پزشکی آبادان

نشست ارزشیابی اولویت‌های پژوهشی مرکز تحقیقات آلاینده‌های محیطی دانشگاه علوم پزشکی آبادان، در روز دوشنبه مورخ 28 شهریورماه برگزار شد.

1401/6/29 سه‌شنبه
برگزاری نشست ارزشیابی اولویت‌های پژوهشی مرکز تحقیقات آلاینده‌های محیطی دانشگاه علوم پزشکی آبادان

جلسه ی شورای مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی دانشگاه علوم پزشکی آبادان

مصوبات جلسه ی مرکز تحقیقات باحضور دکتر فرشید قنبری ریاست مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی،دکتر احسان آقایانی معاون مرکز و اعضای هیئت علمی

1401/2/8 پنجشنبه
جلسه ی شورای مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی دانشگاه علوم پزشکی آبادان
نسخه قابل چاپ