جمعه 24 فروردین 1403  

اخبار

1402/4/13 سه‌شنبه

علم سنجی مرکز تحقیقات آلاینده‌های محیطی .

.

   امروزه ارزیابی و بهبود عملکرد پژوهشی در موسسات، برای ارتقاء پیشرفت سطح تحقیقاتی اعضای هیئت علمی و تولید علم از موضوعات بسیار مهم و کلیدی در حوزه تحقیقات می‌باشد.
از این رو عملکرد مرکز تحقیقات آلاینده های محیطی در دانشگاه علوم پزشکی آبادان در زمینه تولید علم به پیشرفت های قابل توجهی دست یافته است.

تعداد مقالات منتشر شده در مجلات بین المللی :34
مجموع استنادات:308
تعداد مقالهQ1  :24
 
شاخص های علم سنجی:
H-Index=8  و I100=1  و I50=3
 .
آرشیو
كلمات كليدی :علم سنجیمرکز تحقیقات آلاینده های محیطی
نسخه قابل چاپ
بیشتر